Menu

Pædofili

Hovedbestyrelsen i Lejre Idrætsforening har - som led i forebyggelsen af seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten – vedtaget at søge oplysninger i Det Centrale Kriminalregister om trænere og ledere, som har direkte kontakt med børn under 15 år i deres daglige virke i idrætsforeningen. Forebyggelsen er i 2005 udvidet til også at gælde samtlige bestyrelsesmedlemmer under LIF.

Lejre Fodbold lever op til dette vigtige ansvar ved at checke alle trænere/holdledere – og fra 2005 også samtlige bestyrelsesmedlemmer - ved nyansættelse og jævnligt gennem trænernes fortsatte engagement i klubben. Der ”ansættes” selvfølgelig kun bestyrelsesmedlemmer og trænere/holdledere med rene attester.

Luk