Menu

Børnefodbold i FC Lejre

Der er i de seneste år sket en stor udvikling indenfor børnefodbolden. Holdninger og metoder der tidligere var almindeligt accepterede står for fald, og nye holdninger og metoder vinder frem. Inspirationskilderne for denne udvikling er viden om børns indlæring og fysiske og motoriske udvikling, samt erfaringer fra især Sydeuropæiske fodboldforbund og -klubber, der jo som bekendt har en hel anden talent udvikling end vi har i Skandinavien.
Bedre børnefodbold i FC Lejre er derfor fodbold på børnenes præmisser og ikke voksenfodbold for børn. Her beskrives hvordan vi i FC Lejre vil skabe det rette miljø for at børnene kan trives i klubben, og kan udvikle deres evner bedst muligt. Vil du vide mere end du finder her kan du på DBU's hjemmeside læse det under Holdninger & Handlinger.

Børnefoldbold er i dag fokuseret på at hvert enkelt barn skal have mest mulig boldberøring. Træningen foregår i mindre grupper på mindre områder med flere bolde.

 undefinedTrænere
FCLejres trænere er motiverende og sørger for at alle spillere føler sig trygge, og får de rigtige udviklingsmuligheder.

 • Fodbold skal være sjovt
 • Udvikling frem for resultater
 • Små ben på små baner
 • Udvikling af den enkelte spillers tekniske færdigheder og motoriske evner
 • Spilintelligens skal udvikles ved at lade børnene selv finde løsninger i spilsituationer
 • Ingen tidlig specialisering, børnene skal prøve sig selv af på forskellige positioner
 • Indlæring gennem leg
 • Fairplay for alle
 • Opstil alderssvarende retningslinier for kammeratskab, koncentration, osv. for børnene
De 10 trænerbud fra DBU Fordi …
Lav et program for hver træning Børnene har krav på en forberedt træner
Al træning foregår med bold Mange boldberøringer styrker indlæringen
At der er én bold til rådighed pr. spiller Den skal bruges til blandt andet jonglering og boldkontrol
At spilleren er i centrum Hvert enkelt barn udvikler sig forskelligt, og alle børn har krav på et træningsprogram, der stimulerer og udvikler barnet teknisk, psykisk og socialt. Et undervisningsprincip som vis-forklar-vis kan være fordelagtigt
At der spilles på små områder Små fodboldben skal spille fodbold, ikke løbe fodbold
At træningen foregår i mindre grupper Spil ikke mere end 6-10 børn i samme spil. Brug meget gerne stationstræning
At sikre mange boldberøringer Den bedste måde at udvikle spillernes tekniske færdigheder på, er at have så mange boldberøringer som muligt
At forældrene har mulighed for at hjælpe til i træningen Ofte overværer mange forældre deres børns træning. For mange trænere kan det være en stor hjælp at lade et par forældre stå for et par øvelser, når der praktiseres stationstræning.
At udvikle spilintelligens Stil åbne spørgsmål og lad spillerne finde svarene på banen. Mange voksne forsøger i bedste hensigt at vejlede børnene i såvel træning som kamp ved positive og negative tilråb. Skal børnene have en chance for at udvikle deres egen sans for spil- og
At der er en god stemning Børnene føler sig trygge i et godt miljø, hvor der er plads til masser af fejltagelser og vildskud, men absolut ikke til mobningForældre
Den vigtigste opgave som forældre er at give barnet, holdet, og klubben den rigtige opbakning.

 • Mød tit op til træning og kamp
 • Husk at opmuntre, rose og heppe på alle spillere, også gerne modstanderne
 • Undgå at dirigere spillerne
 • Hjælp dit barn med at være motiveret og læringsparat når han/hun møder op til træning og kamp
 • Tilbyd din hjælp i klubben, alle i klubben er frivillige og der er brug for mange hænder.
DBU's 10 forældrebud
Mød op til træning og kamp - dit barn sætter pris på det
Forhold dig i ro på sidelinjen - lad børnene spille
Ophold dig kun langs den ene sidelinje - og i god afstand til trænere og spillere
Respekter trænerens beslutninger - vær positiv og støttende
Respekter dommerens beslutninger - se på dommeren som en vejleder
Skab god stemning ved kampene - byd f.eks. udeholdets forældre på kaffe
Spørg om kampen var spændende og sjov - ikke om resultatet
Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr - overdriv ikke
Bak op om holdets og klubbens arbejde - din indsats bliver værdsat, ikke mindst af dit barn
Husk på at det er dit barn som spiller fodbold, ikke dig !Børnene
Der skal være plads til at alle børnene kan trives, uanset personlighed og talent. Det kræver nogle alderssvarende retningslinier for kammeratskab, koncentration, osv., som børnene skal hjælpes med at følge.

DBU's 2 børnebud
Vær altid en god holdkammerat - det smitter
Gør dit bedste - det er godt nok !Niveaudeling
Konsekvent niveaudeling er en dårlig ide, ligesom det er en dårlig ide aldrig at niveaudele. Det er derfor et spørgsmål om hvornår og hvordan man skal niveaudele. Niveaudeling skal ske af hensyn til børnenes udvikling, ikke for at opnå kortsigtede resultater. For de yngste er niveaudeling dog ikke nødvendig.

 • Ingen niveaudeling for U5-U8
 • Fleksibel niveaudeling for U9-U12:

undefined

 

 

Træning

 • Lav nogle aktiviteter der er fælles for alle, og nogle aktiviteter organiseret som stationstræning opdelt i mindre grupper (6-10), hvis muligt
 • Prioritere teknisk og motorisk udvikling
 • Lav tekniske øvelser og småspil, og brug normalt max. 1/3 af tiden på kamp
 • Mange boldberøringer
 • Ingen decideret fysisk træning
 • Søg inspiration hos dine træner-kolleger, i relevant litteratur, og fra anbefalinger fra DBU som f.eks. "Holdninger og handlinger" og "Aldersrelateret Træningskoncept"

Kampe/stævner

 • Alle der træner regelmæssigt skal have lov til at komme med til kampe/stævner
 • En god retningslinie er mindst dobbelt så mange gange træning som kampe
 • Det skal tilstræbes at alle deltagere i kampe/stævner spiller mindst halvdelen af kamptiden i hver kamp
 • Ingen faste hold, lad spillerne rotere så de får mulighed for at spille sammen med mange forskellige holdkammerater
 • Tag også sociale hensyn (sammen med klassekammerater/gode venner) når der sættes hold
 • Frie pladser, hjælp evt. spillerne med selv at finde ud af opstilling på banen
 • Fokus på spillet, ikke resultatet
 • Vejledning af spillerne foregår bedst til træning, og før / i pausen / efter en kamp
 • Lige hold leger bedst, sørg for at tilmelde hold på passende niveau

Dimensioner ved udendørs fodbold
DBU's nye anbefalinger for dimensioner betyder, at flere årgange vil skulle spille på mindre bold end de hidtil har gjort. I FCLejre har vi valgt fra 2009 at følge DBU's anbefalinger startende med de yngste hold og under hensyntagen til det faktiske udbud fra SBU, herunder om det giver udfordringer på det rigtige niveau. Dette betyder at der vil gå en årrække inden alle hold spiller i henhold til DBU's anbefalinger. Du kan se DBU's anbefalinger nedenfor.

Drenge

Årgang Form Antal Bane Mål Bold
U5/U6 Stævne 3:3 12x18 m 1,5x1 m 3'er bold
U7 Stævne 5:5 30x24 m 3x1,5 m 3'er bold
U8 Stævne 5:5 30x24 m 3x1,5 m 4'er bold
U9 Stævne 5:5 30x24 m 3x1,5 m 4'er bold
U10 Stævne 5:5 30x24 m 3x1,5 m 4'er bold
U11 Turnering 7:7 40x56 m 5x2 m 4'er bold
U12 Turnering 7:7 40x56 m 5x2 m 4'er boldPiger

Årgang Form Antal Bane Mål Bold
U5/U6 Stævne 3:3 12x18 m 1,5x1 m 3'er bold
U7 Stævne 3:3 12x18 m 1,5x1 m 3'er bold
U8 Stævne 5:5 30x24 m 3x1,5 m 4'er bold
U9 Stævne 5:5 30x24 m 3x1,5 m 4'er bold
U10 Stævne 5:5 30x24 m 3x1,5 m 4'er bold
U11 Turnering 7:7 40x56 m 5x2 m 4'er bold
U12 Turnering 7:7 40x56 m 5x2 m 4'er bold
Luk