Menu

Generel information

FODBOLD
… skal øves… skal trænes… MEN… skal først og fremmest leges !!!!!

GENERALFORSAMLINGEN
FC Lejre er et fodboldsamarbejde mellem idrætsforeningerne i Lejre og Osted. Generalforsamlingen, der er øverste myndighed, afholdes i februar. 
På generalforsamlingen vælges formanden hvert 2. år. Der er 7 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf halvdelen er på valg hvert år – disse vælges også for 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde. Fodboldafdelingens vedtægter er de samme som dem, der gælder for LIF hovedforening.

BESTYRELSEN
Bestyrelsen holder møder ca. 6 gange om året - samt efter behov.
Bestyrelsens sammensætning kan ses her

http://www.fclejre.dk/bestyrelsen/bestyrelse/

TRÆNERMØDER
Det tilstræbes, at der holdes trænermøder 2 gange om året, samt efter behov. Ungdomsformanden indkalder til møderne. Første møde afholdes i januar og har som hovedformål at planlægge udendørssæsonen m.h.t. tilmelding af hold, trøjefordeling, træningstider, uddeling af materiel m.v. Andet møde afholdes i september og har som formål at evaluere udendørssæsonen og planlægge indendørssæsonen.

UDENDØRSFODBOLD
Udendørssæsonen løber normalt fra marts til oktober afbrudt af en vejledende sommerferiepause på ca. 5 uger.
Det er de enkelte hold, der selv er ansvarlig for, at de har fået tilmeldt et hold til turneringen. Første turneringskamp i forårssæsonen starter typisk i uge 14 medio april og slutter typisk medio juni. Efterårets turneringskampe starter typisk medio august og slutter typisk primo/medio oktober. Udbredelsen af kunstgræsbaner gør, at Vinterbold er blevet mere almindeligt. Derfor vælger mange (af de større årgange) også at tilmelde sig vinterturneringer.

Træningskampe inden turneringsstart (på græs) i foråret og evt. inden efterårssæsonen kan aftales individuelt. Forud for hhv. forårs- og efterårssæsonen laves en banefordeling, hvor de enkelte holds ønsker om kamptidspunkter forsøges imødekommet - men alle kan ikke spille lørdag kl. 10 :-)

Trænerne i de små ungdomsrækker aftaler indbyrdes, om der skal tilbydes sommerbold om lørdagen kl. 10.00 - 11.00 ud fra, hvordan det passer med ens ferie. Derudover tilrettelægger den enkelte træner selv pauser ved f.eks. efterårs- og vinterferier.

Årgangene U5 til U9 spiller typisk 3 mod 3 eller 5 mod 5.
Årgangen U10 til U13 spiller typisk 8 mod 8 
Årgangen U14 - spiller typisk 11 mod 11

Der spilles typisk 8-10 kampe i foråret og efteråret.

INDENDØRSFODBOLD
Indendørssæsonen løber normalt fra oktober til marts afbrudt af en vejledende juleferiepause på ca. 2 uger. Derudover tilrettelægger den enkelte træner selv pauser ved f.eks. efterårs- og vinterferier.

Ud fra haltimerne, som fodboldafdelingen får tildelt, fordeler ungdomsformanden timerne mellem holdene. Hvis nogle årgange er særlig store tildeles de ekstra minutter. De ældre årgange (junior og ynglinge) får typisk tildelt fredag aften, mens de små årgange får tildelt timer om lørdagen. De yngste først kl. 8.00 - 8.50 osv. Fodboldafdelingen får ikke tildelt særligt mange haltimer. I Lejre Hallen spilles der uden bander (futsall) og i Osted spilles der med bander. Første hold sætter bander op og sidste hold tager bander ned. 

Indendørsturneringen foregår enten i SBU Sjælland eller i DGI regi. Der er række A, B og C med A som det stærkeste. Man kan som supplement til DGI-turneringen tilmelde sig til ”købestævner”, som typisk koster 300 kr. Frist for tilmelding af hold til DGI indendørsturnering er ca. 15. september. Der 

TURNERINGSVAGTER INDENDØRS
Deltager man i DGI's indendørsturnering bliver klubben ca. 2 turneringsvagter – ofte i andre haller end Lejre-hallen. Turneringsvagten omfatter 2 personer, der skal møde senest 25 min. før den i programmet fastsatte tid. Turneringsvagten medbringer 2 sæt overtræksveste i forskellig farve – samt 3 stk. bolde i hver størrelse. Micro spiller med str. 3, øvrige ungdomshold til og med drenge og piger spiller med str. 4, alle andre spiller med str. 5. Boldene skal være godkendt til indendørs brug. Turneringsvagterne skal findes blandt frivillige forældre til de hold, der har valgt at spille ii DGI's turnering.

DOMMERPÅSÆTNING
I børnerækkerne har forældrene ansvaret for at dømme kampene. Hjemmeholdene skal sørge for en kampleder, der er minimum 15 år. Når der skal spilles med off-side kan holdene, såfremt de spiller i A- eller B-rækken, rekvirere en autoriseret dommer via DBU's dommerhjælp. Dvs. pt. er det fra U12 og opefter, at klubben betaler dommerpåsætningen.
 
KIOSKEN/KLUBLOKALET/HALLEN
Hallen åbnes af den ansvarlige fra hovedforeningen for den pågældende dag eller weekend. Der findes en oversigt over den ansvarlige i vinduet til kiosken, som du kan ringe til, hvis tilsynsførende ikke er dukket op (typisk lørdag morgen).

Kiosken har som hovedregel åben fra kl. 19.00 til kl. 22.00 tirsdag og torsdag i vintersæsonen. I kiosken vil du normalt blive betjent af en ansat kioskpasser. Det er typisk en ung aktiv fra LIF. Derudover har den åben i forbindelse med 1. holdets hjemmekampe. Hvis du ønsker åbning af kiosken en bestemt dato/klokkeslæt på grund af f.eks. udendørsafslutning, så skal du udfylde en arrangementseddel, som fås i kiosken eller på http://www.lejre-if.dk/index.php/lif/lejre-hallen. De ansvarlige for kiosken sørger så for at købe f.eks. pølser og sodavand mv. hjem til arrangementet. Den ansvarlige i kiosken sørger samtidig for, at pølserne er varme på det ønskede tidspunkt eller hvad der nu er aftalt. Ved reservation af klublokalet eller hallen skal der også udarbejdes en arrangementseddel og ved overnatning skal Lejre Brandvæsen ansøges, se hvordan og tidsfrister på http://www.lejre-if.dk/index.php/lif/lejre-hallen. Efterfølgende skal man påføre arrangementet i kalenderen som hænger i klublokalet. Formanden for LIF Hovedafdeling har overblikket over belægning af hallen og klublokalet.

I klublokalet er der fjernsyn, video og stereoanlæg. Video og stereoanlæg er låst inde. Kiosken har nøglen.

Opdager du skader i hallen (f.eks. vand, glas eller lys), så kontakt den daglige ansvarlige for kiosken/hallen eller hovedformanden. Det samme gælder, hvis alarmen er i gang. I kiosken findes en bog, hvor man kan skrive mindre mangler eller ødelagte ting. Mange spillere bruger desværre vinduerne i omklædningsrummene som døre. Det må vi i fællesskab prøve at forhindre. Hallen er vores fælles sted, som drives af vores hovedforening. Trænere og ledere bør derfor være med til at sikre, at vi færdes som om vi var hjemme. D.v.s. ryd op efter jer og tag fodboldstøvler af inden I går ind.

INFORMATION
Kommunikation trænerne imellem kan med fordel foregå via e-mail. Alle hold skal være registreret i DBU's kampklar, hvorved alle trænere kan få adgang til e-mail og tlf. for trænere og holdledere mv for andre årgange.
Kontaktoplysninger til bestyrelsen findes her:
www.fclejre.dk/bestyrelsen/bestyrelse/
Bestyrelsen kan kontaktes samlet via e-mailen bestyrelse@fclejre.dk

NYHEDER
Ønsker man en nyhed på klubbens hjemmeside kan man anmode herom ved at sende en mail til webmaster@fclejre.dk

ADRESSELISTE
Alle hold skal registrere deres spillere i kluboffice. Husk fulde navn, adresse, fødselsdato, telefon og e-mail adresse. Alle spillere og forældre har adgang til adresselisten for den årgang, han/hun er tilknyttet. Alle trænere og holdledere har adgang til den samlede medlemsoversigt.

NØGLER
Nøglefordelingen til trænere og ledere styres af formanden.
Du får som træner udleveret en nøgle, som passer til boldrum, kontor, hovedindgang og til hallens indgang ved omklædningsrummene. Endvidere får du udleveret kodehængelåse til boldskabe. Alle nøgler og kodehængelåse er klubbens ejendom og skal afleveres til formanden, når ens engagement i klubben ophører.

KURSER
Går du med ønsker om at komme på kurser eller lignende, så skal du tage kontakt til formanden eller ungdomsformanden, som vil vurdere ønskerne ud fra økonomi og relevans. Fodboldklubben betaler kursusgebyrerne. Der findes både kurser indenfor DBU og SBU.
Klubbens politik er; jo flere kurser for trænere og ledere – jo bedre en klub.

SPONSORATER
Klubbens hold skal være opmærksom på sponsorpleje og retningslinier herfor. LIF sponsorudvalg skaffer hvert år et godt beløb til klubbens ungdomsarbejde.

Et årligt spørgsmål fra holdene er kamptøjsordning. Klubben har måske lavet sponsoraftale med et firma eller person og derfor er det vigtigt at arbejdet koordineres. Ingen ledere eller trænere bør kontakte en potentiel sponsor for sponsorbeløb før det er vendt med personer i klubbens bestyrelse, idet der allerede kan være indgået en helhedsaftale for klubben.
Læs om retningslinjerne for spillertøj her: 
http://www.fclejre.dk/oplysninger/klubtoej/

INDMELDELSE AF SPILLERE
Nye spillere anmeldes til kassereren.
Vær opmærksom på, om spilleren har spillet i andre klubber. Såfremt spilleren har det, skal der indhentes en spillertilladelse fra den tidligere klub.
http://www.fclejre.dk/fc-lejre/oplysninger/indmeldelse

De enkelte hold skal sørge for, at alle spillere er registreret i holdsport.dk, der automatisk linker til DBU's KlubOffice. Alle spillere skal således være elektronisk registrerede.

UDMELDELSE AF SPILLERE
Skal ifølge LIF´s vedtægter ske skriftligt til LIF´s kasserer, men kan i praksis ske i forbindelse med opdatering af medlemslisterne. 

BANEFORHOLD
Fodboldsamarbejdet mellem Lejre og Osted betyder, at der trænes såvel i Lejre som i Osted. Seniorerne træener og spiller kampe i Osted om foråret og i Lejre om efteråret. Børne- og ungdomsholdene træner og spiller også kampe i henholdsvis Osted og Lejre. Fordelingen aftales forud for sæsonen, hvor der tages hensyn til individuelle forhold på de enkelte hold.

Der udarbejdes en plan for fordeling af træningsarealet. Planerne bedes overholdt. Flyt ikke unødvendigt rundt på målene og sæt målene tilbage på deres plads, hvis der rykkes rund.

Det er ikke tilladt at træne på opvisningsbanerne i hhv. Lejre og Osted.

LYSBANEN
Lysbanen i Lejre tændes og slukkes via en sms-kode. Trænerne er bekendt med koden. I Osted sidder kontaktet i gangen ved indgangen til klublokalet.

BANEFORDELING - HVILKE DAGE TRÆNES DER
Træningsdagene koordineres med ungdomsformanden. Umiddelbart er der rigelig med plads for at kunne træne, men mange vil træne på de samme tidspunkter, så det kommer i praksis ofte til at virke som om, at der er for lidt plads. Lørdag formiddag kan dog være et problem. Forhør dig hos ungdomsformanden, hvis der skal trænes på tidspunkter i hverdagen, hvor det er mørkt.

KUNSTGRÆSBANEN
Kunstgræsbanen i Lejre og Osted deles af følgende fem klubber: FC Lejre, Hvalsø IF, Såby, Bramsnæs og Kr. Hyllinge. Der er derfor et enormt pres på banerne, hvilket fordrer, at de enkelte hold oftest kun har mulighed for at træne på halve baner. Det er vigtigt, at ikke benyttede tider bliver slettet i reservationssystemet og dermed frigivet til andre hold.
Alle hold har log-in og password til reservationssystemet:
http://www.fclejre.dk/fc-lejre/baner/booking-system/

OPSTREGNING AF BANER
Opstregningsudvalget har ansvaret for opstregning af baner. Ved start forår og efterår måles alle baner op og streges af 3-5 personer og i den løbende sæson vedligeholdes stregerne af een person.

BOLDSKABE, KEGLER M.V.
Det er vigtigt, at vi passer på vores materiale. Træneren har ansvaret for at holdets boldskab og øvrige materiel bliver holdt i ordentlig stand. Har du brug for materiel, så kontakt materielmanden på materialer@fclejre.dk.
Ingen træner eller leder kan på klubbens vegne indkøbe materiel. Dette skal foregå via vores materialeansvarlig. Med mere end 20 hold har vi ikke boldskabe nok, så holdene må dele skabene.

BENSKINNER
Da den træning som vi udfører, skal ligge så tæt op af kamp som muligt, ønsker vi at alle benytter benskinner under træning. Deres ben skal være til gavn og glæde for spillere og LIF i mange år frem i tiden. Påpeg dette over for spillerne og forklar dem vigtigheden i dette.

BEKLÆDNING
FC Lejre spiller i marineblå farver. Ønsker man i privat regi at købe tøj med FC Lejre-logo kan det ske via Unisport:
http://www.unisport.dk/team-sport/2747-fc-lejre/
Mangler et hold spillertøj (eller anden materiel) sendes en mail til vores materialemand, Torben Larsen på materiale@fclejre.dk

KAMPFLYTNING
Hvis der ønskes en kamp flyttet er der følgende procedure:
1. Undersøg vores egne muligheder for ny spilledato (spillere og andre kampe i FC Lejre i.f.t. baneplads). Husk at kampen skal rykkes før dato end oprindelig planlagt. 
2. Udehold kontaktes og dato fastsættes.
3. Evt. dommer kontaktes og orienteres om ændringen
4. Kampen anmodes flyttet via DBU's KlubOffice. Herefter får modstanderen elektronisk besked om den ønskede flytning. Når modstanderen elektronisk accepterer anmodningen, er kampen flyttet.

MØDETID TIL KAMP

Sørg for at sætte en god mødetid. Det er bedre at komme for tidligt end for sent. Ved at komme i sidste øjeblik bliver både trænere, ledere og spillere stresset, og det påvirker spillet.

HOLDKORT
Fra og med forårssæsonen er holdkortene elektroniske. 
Det elektroniske holdkort bliver er tilgængeligt direkte fra KlubOffice og via Fodbold App'en.
http://www.dbu.dk/temaer/it-boost/elektronisk-holdkort.aspx

UDEHOLD
De gæstende klubber bydes af træneren altid velkommen hos FC Lejre med orientering om, hvor de skal klæde om og hvilken bane kampen skal spilles på. Man skal endvidere have ca. 3 opvarmningsbolde klar til udeholdet.

SKIFTETRØJER
Vær opmærksom på om man i turneringen skal møde hold på udebane, som spiller i samme farve trøje. I tilfælde af dette skal der huskes skiftetrøjer. Det er altid udeholdet der skal skifte farve/trøjer.

TURE OG TRÆNINGSLEJRE
Klubben opfordrer de enkelte trænere at arrangere ture og træningslejre. For de mindste årgange kan en weekend-overnatning i hallen med fodbold o.a. være til stor fornøjelse.
De mellemste årgange opfordres til at deltage i sommerstævner af 2-4 dages varighed i Danmark. De ældste årgange deltager ofte i stævner i udlandet af 5-7 dages varighed. Se i øvrigt afsnittet vedrørende forældre- og støtteforening.

HVAD FÅR DU DÆKKET SOM TRÆNER
• Tilmeldingsgebyrer til ca. 2 indendørsstævner pr. hold udover DGI/SBU indendørsturneringen.
• Trænerne for en årgang får ved sæsonslutning udbetalt en trænergodtgørelse, der afhænger af, hvor mange kontingentbetalende spillere, der er i de enkelte årgange.

REFUNDERING AF UDLÆG
Aflever en kvittering til kasseren: kasserer@fclejre.dk med angivelse af, hvad pengene er brugt til (formål), hvem du er træner for, samt dit registreringsnummer og kontonummer.

TØJVASK
Det er de enkelte hold, som selv må sørge for vask.

FORÆLDRE- OG STØTTEFORENING
Støtteforeningen giver bidrag til mange idrætslige arrangementer så som stævner, specielle turneringer, deltagergebyr osv.
http://www.lejre-if.dk/index.php/foraeldre-og-stotteforening

Efter, at træneren har udført de indledende sonderinger hos støtteforeningen (er arrangementet støtte berettiget?), udfærdiges en ansøgning i skriftlig form og gives til kasseren. De enkelte hold skal IKKE selv søge direkte hos støtteforeningen.

UNDGÅ TYVERI
Værdisager kan indsamles og låses inde i boldskab eller medbringes på banen.

ALKOHOLPOLITIK
Det er for mange en selvfølgelighed, men det er bedre at gentage. Når man er i klubbens tjeneste og i samvær med spillere - til træning eller kamp - må øl eller anden spiritus selvfølgelig ikke nydes. Efter kamp/træning må en genstand godt nydes.

SKULLE UHELDET SKE
Hvis det er en alvorlig skade eller knoglebrud, så ring 112 og kontakt forældrene hurtigst muligt. Er det en mindre skade, må spilleren naturligvis stoppe træning/kamp og forældrene kontaktes, hvis det skønnes nødvendigt.

Nyheder fra DBU
Som træner og holdleder mv. er det en god idé at følge med i tiltagene fra DBU. Se deres nyheder her:
http://www.dbusjaelland.dk/Nyheder/2014


Er der spørgsmål, så send dem til bestyrelse@fclejre.dk

God træning - og god kamp!

Luk