Menu

Bestyrelse

 

Navn Titel E-Mail  
Henrik Jørgensen Formand

formand@fclejre.dk

     

Anders Bach Nielsen

Næstformand

anders@fclejre.dk

 
Trine Trytek Rasmussen Kasserer

kasserer@fclejre.dk

     
Kresten Gørtz Sekretær

krestennybo@gmail.com

 
Michael Meldgaard Ungdomsformand

ungdom@fclejre.dk

     
Henrik Jørgensen Oldboys

oldboys@fclejre.dk

 

 

 

         
Torben Larsen Ansvarlig for fordeling af træningstider

materialer@fclejre.dk

     

Henrik Jørgensen

Kontaktperson til støtteforeninger formand@fclejre.dk      

Anders Bach Nielsen

Seniorudvalg

anders@fclejre.dk

 

Rikke Rye Kaaber

Formand for socialudvalget

rikkeryekaaber@gmail.com 

 

Kristina Grindsted Maat

Webmaster

webmaster@fclejre.dk

 

Torben Larsen

Ansvarlig for Materialer og Tøj

materialer@fclejre.dk

 

Anders Bach Nielsen

Ansvarlig for sponsorudvalg

sponsor@fclejre.dk

 

Trine Grønnebæk

Suppleant i bestyrelsen

trine9086@icloud.com