Menu

Bestyrelse

 

Navn Titel E-Mail  
Bo Wamsler Formand og Senior

formand@fclejre.dk

     

Anders Bach Nielsen

Næstformand

anders@fclejre.dk

 
Henrik Jørgensen Kasserer

kasserer@fclejre.dk

     
Kresten Gørtz Sekretær

krestennybo@gmail.com

 
Michael Meldgaard Ungdomsformand

ungdom@fclejre.dk

     
Henrik Jørgensen Oldboys

oldboys@fclejre.dk

 
Torben Larsen Ansvarlig for Materialer og Tøj

materialer@fclejre.dk

     
Anders Bach Nielsen Ansvarlig for sponsorudvalg

sponsor@fclejre.dk

     
Trine Trytek Rasmussen Ansvarlig for sociale arrangementer

some@fclejre.dk

     
Torben Larsen Ansvarlig for fordeling af træningstider

materialer@fclejre.dk

     
Henrik Jørgensen Kontaktperson til støtteforeninger        

 

Bo Wamsler
Anders Bach Nielsen

 

Seniorudvalg

 

 

 

Michael Meldgaard
Kresten Gørtz
Trine Trytek Rasmussen
Torben Larsen
Rikke Rye Kaaber

 

Ungdomsudvalg